baner


Kapela "Niezapominajki" istnieje od 1999r. i działa przy Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach. Założycielem Kapeli jest znany mistrz gry na cymbałkach wileńskich Pan Wacław Kułakowski ze Stradun - laureat nagrody im. Oskara Kolberga przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2001 roku. Najważniejsze osiągnięcia kapeli to nagrody na ogólnopolskich festiwalach ludowej kultury Ľródłowej m. in.:

  1. 2001r. II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dln. n/Wisłą.
  2. 2003r. Nagroda Główna na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej "Dziecko w Folklorze" Folklorze Baranowie Sandomierskim.
  3. Ostatnim świeżym sukcesem jest I miejsce w kategorii "Duży - mały" (mistrz - uczeń) na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dln. n/Wisłą w dniach 24 - 27 czerwca b.r.
Zespół Niezapominajki

Kapela prezentuje głównie folklor wileński z przełomu XIX i XX wieku (polki, walce, oberki).

Zespół „Stradunianki” – zespół prezentujący folklor pół.- zach. Podlasia ( okolice Rajgrodu i Grajewa skąd pochodzi większość członkiń zespołu ). Zespół posiada autentyczne stroje ludowe zrekonstruowane przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie. W swoim repertuarze zespół posiada również pieśni gwarowe. „Stradunianki” już trzykrotnie reprezentowały nasz makroregion na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dln.n\Wisłą w 1997 i 2003 i 2007roku. Patronat nad zespołem prowadzi Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach

Zespół „Zielona Dąbrowa” działający w Nowej Wsi Ełckiej. Grupa posiada ogromny dorobek. Zespół specjalizuje się głównie w teatrze obrzędowym działającym pod tą samą nazwą. Widowiska prezentowane przez grupęsą wspaniała lekcją historii życia ludności wiejskiej na przełomie XIX i XX w. „Zielona Dąbrowa” prezentowała się na ogólnopolskich imprezach m.in. w Kazimierzu Dln., Stoczku Łukowskim, Tarnogrodzie. 4-ro krotnie reprezentował nasz makroregion na Ogólnopolskim Festiwalu kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dln. n/Wisłą w kategorii zespołów śpiewaczych.

Zespół „Jarzębina” działający w Stradunach jako jedyny w makroregionie reprezentuje folklor wschodnio-mazurski. Zespół ma opracowany projekt autentycznego stroju ( na razie tylko w formie badań naukowych, kwerenda archiwalna). Zespół zdobywał również wyróżnienia na przeglądach widowisk obrzędowych m.in. obrzęd „Tarcie lnu”. Zespół „Jarzębina „ reprezentował nasz makroregion na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dln. n/Wisłą w kategorii zespołów śpiewaczych.

Copyright @ 2009 by Kris